Aanpassen van reglement en basisakte aan de nieuwe wet

Aanpassen basisakte- reglement van mede-eigendomWe hebben het er al eerder over gehad: de nieuwe wet zegt dat tegen uiterlijk 30 augustus 2011 alle basisaktes en reglementen van mede-eigendom aan de nieuwe wet aangepast moeten worden. Het is de syndicus die er voor moet zorgen dat er een aangepaste versie aan de algemene vergadering voorgelegd wordt. Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?


De meeste syndici zijn geen jurist en zijn niet het best geplaatst om deze aanpassingen zelf te doen. Ze zullen in veel gevallen dus beroep doen op derden om de aanpassingen door te voeren. Een notaris zou dit bijvoorbeeld kunnen doen, maar onder impuls van de nieuwe wet zijn er zijn intussen ook al meerdere aanbieders verschenen die zich hier specifiek op toeleggen. Eigenaarsorganisaties zoals het AES hebben voor dergelijke diensten inmiddels al volumekortingen bedongen voor hun leden, maar u vindt mits wat zoeken ook zelf wel aanbieders op Internet.

Na aanpassing van uw statuten is het niet vereist dat er een nieuwe authentieke akte verleden wordt, voor zover er enkel aanpassingen aan het reglement zijn gebeurd en niet aan de basisakte. Anderzijds kan het wel nuttig zijn van toch een authentieke akte te verlijden om ook latere tegenstelbaarheid aan derden te verzekeren. Zo garandeert men dat een toekomstige koper van een appartement de juiste en volledige versie van de statuten onvangt.

Het andere uiterste is de methode die sommige syndici voorstellen en die ook al door sommige vrederechters aanvaard lijkt te worden. Hier stelt men voor om bestaande basisakte en reglement gewoon ongewijzigd te laten en de eigenaars een kopie van de nieuwe wet te bezorgen. Men laat dan de mede-eigenaars tekenen voor ontvangst en voor akkoord dat niet-conforme regels uit het reglement ophouden te bestaan en impliciet vervangen worden door de bepalingen van de wet.

Zelfs indien de vrederechter waar een eventueel geschil behandeld wordt dit zou aanvaarden, lijkt dit ons toch bepaalde risico's in te houden. Zo is het uiteindelijk niet aan elke individuele mede-eigenaar om een interpretatie van de wetteksten te doen en dit allemaal zelf te vergelijken met de statuten van hun gebouw. Dit is zeer verwarrend voor de juridisch minder onderlegde eigenaars en kan voor eindeloze welles-nietes discussies zorgen op de algemene vergaderingen. Daarom alleen al lijkt het af te raden. Bovendien, als een geschil behandeld wordt bij een vrederechter die de visie over de “light” aanpak niet deelt, loopt u een aansprakelijkheidsrisico.


Bovendien zal een potentiële koper die die statuten van zijn appartement opvraagt bij de notaris zich ook wel eens in de haren krabben als hij een aan elkaar geniet allegaartje toegestuurd krijgt, voor zover hij al de juiste versie ontvangt.

In geval van een vrijwillige syndicus in een klein gebouw met een goede verstandhouding, is het misschien nog een te overwegen optie – en dan enkel nog indien de verschillen tussen de statuten en de wet klein en overzichtelijk zijn. Maar in zo een geval is een correcte aanpassing van de statuten zelf ook maar een kleine moeite...

Lees ook: Stappenplan voor aanpassing van basisakte en reglement


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be