Bespreking van de nieuwe wet op de mede-eigendom (gaat in op 1 januari 2019)

Aanpassingen wet mede-eigendom 2018-2019De aanpassingen aan de appartementswet, waarvan we het voorontwerp al eerder besproken hadden, zijn gestemd in het parlement. Ze zijn al in het Staatsblad verschenen en gaan in voege op 1 januari 2019. Ze vullen de wet op de mede-eigendom van 28 juni 2010 aan.

Hieronder vindt u de tekst uit het Staatsblad terug, met een bespreking van de verschillende wijzigingen. Na 1 januari zullen we deze wijzigingen ook verwerken in deze gecoördineerde wettekst over mede-eigendom, waar u nu naar kan teruggrijpen voor het vergelijken met de aanpassingen hieronder.

Reservefonds ontoereikend in 50% van de appartementsgebouwen

Verplichting reservekapitaal appartementsgebouwenOnze recente Quimmo poll bij 250 respondenten toont aan, zoals verwacht, dat het reservekapitaal bij de meeste Belgische appartementsgebouwen ontoereikend is. Hieronder een kort overzicht van de cijfers.

Keuring van elektriciteit in de gemene delen van een appartement - 5 of 25 jaar?

Keuring elektriciteit gemene delen appartement om de 25 jaarDe wet schrijft voor dat residentiële elektrische installaties (volgens het AREI) om de 25 jaar opnieuw gekeurd moeten worden. Dit geldt dus ook voor de installatie binnen uw private appartement of uw huis. Voor gebouwen waar mensen tewerkgesteld zijn, zegt het ARAB dan weer dat de elektriciteit om de 5 jaar opnieuw gekeurd moet worden. Gezien er in een VME geregeld mensen aan het werk zijn, zorgde dit voor verwarring en steeds terugkerende vragen in het forum, of de gemeenschappelijke delen van een appartement dan ook om de 5 jaar gekeurd moeten worden.  We hebben de vraag dan maar gesteld bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Nieuwe BIV tuchtprocedure voor vastgoedmakelaars

BIV tuchtprocedures syndici en vastgoedmakelaarsHet Belgisch Instituut voor Vastgoedmakelaars, waar de meeste professionele syndici onder ressorteren, heeft een nieuwe tuchtprocedure in voege. Deze gaat in vanaf 1 februari 2018 en zal hopelijk effectiever zijn om klachten van VME's te behandelen.

 

Deadline nadert - Meer dan helft van VME's nog niet in orde met registratie syndicus in de KBO

Verplichte inschrijving van syndicus in KBOIn een van de vorige artikelen vermeldden we dat voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht geregistreerd moet worden wie de syndicus is. Dit moet gebeuren voor einde maart 2018. Vandaag zijn meer dan de helft van de VME's echter nog steeds niet in orde met deze verplichting!

Dubbel glas wordt 'verplicht' in uw appartement

Vlaamse dakisolatienorm voor uw appartementGezien deze vraag al een paar keer opgedoken is in het forum, publiceren we hierbij wat meer informatie over dit thema. Waar gaat het om? De Vlaamse overheid legt op dat alle woningen (dus ook appartementen) tegen 2020 verplicht met dubbel glas uitgerust zullen moeten worden. Dit geldt voor de leefruimtes en keuken, maar ook voor slaap- en badkamers (gelukkig niet voor traphallen, inkomhallen en gangen). Wat betekent dit voor uw appartement?

Eigenaars aangeklaagd voor dood van een kind in de lift van het appartement

KB uitstel liften gepubliceerd dec emberWe zijn vroeger reeds meermaals ingegaan op de verplichting van elk appartement om de liften conform de wet te maken. De eigenaars van een Antwerpse VME die dit nagelaten had staan nu terecht voor de dood van een kind. Dit toont ook dat, alhoewel er geen rechtstreekse sancties voor zijn, het gebrek aan een echte werking van een Vereniging van Mede-Eigenaars wel risico's inhoudt.

Wetsvoorstel 2017 tot aanpassing van de wet op de mede-eigendom

De laatste grote aanpassing van de wet op de mede-eigendom dateert van 2010. De ervaring heeft intussen uitgewezen wat goed werkt en waar nog verbetering mogelijk is. Daarom staat er nu een nieuw wetsontwerp van een werkgroep van minister Geens in de steigers met een vrij grondige update van deze wetteksten. Er zijn zeker een aantal welkome verbeteringen, anderzijds is aan een sommige zwakheden niet verholpen. Vooral de afdwingbaarheid moet nog steeds via de rechtbank.

Opgelet: dit voorstel wordt nu vervangen door de effectief gestemde wetsaanpassing, die ingaat op 1 januari 2019 aan waarvan u de bespreking hier terugvindt.

Laden van elektische wagens in de garages van appartementen

Na ons vorig artikel over het opladen van elektrische fietsen in appartementen, nu een overzicht over het opladen van auto's. Zowel qua energiekosten als qua infrastructuur is dit een complexer verhaal dan voor fietsen. Maar op termijn zullen weinig appartementsgebouwen er aan ontsnappen. Op een van de volgende algemene vergaderingen zal u zeker de vraag krijgen.

Werkt de noodcommunicatie in uw lift nog, nu het 8 juni geworden is?

Elke lift in België moet verplicht voorzien zijn van een oproepsysteem zodat de passagiers iemand kunnen bereiken in geval van nood. De laatste jaren hebben veel VME's bespaard door de vaste telefoonlijn in hun liften op te zeggen en deze te vervangen door een GSM module met een (prepaid) SIM kaart, die vaak anoniem in een winkel gekocht is. In het kader van de terreurbestrijding is het echter niet meer mogelijk met anonieme kaarten te bellen. Elke SIM kaart moet nu geregistreerd worden door een fysieke gebruiker mits voorlegging van een identiteitsbewijs.