Bijdrage door bouwpromotor in lasten voor niet-verkochte kavels

Bouwpromotor moet bijdragen in lasten mede-eigendomZowel in ‘oudere’ als in recente statuten wordt, i.o. van de promotor, door de opsteller ervan binnen het reglement van mede-eigendom dikwijls een beding opgenomen hetwelk erin voorziet dat de bouwpromotor voor niet verkochte kavels niet dient bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten, uitgezonderd dan deze voor wat de premie van de globale verzekeringspolis betreft.

Kan zulk beding evenwel rechtsgeldig in de statuten worden voorzien?

Het antwoord hierop is volmondig neen!

Volledig terecht voorziet de meerderheidsrechtspraak (a contrario: Vrederechter Lennik 9/12/2004) dat een bouwpromotor voor de niet verkochte kavels wel degelijk dient bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten.

De rechters motiveren hun uitspraak hiertoe op basis van o.a. navolgende:

De wetgeving betreffende de mede-eigendom bepaalt op dwingende wijze in art. 577-2, § 9, derde lid B.W. dat de aan de mede-eigendom verbonden lasten moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel (of naar evenredigheid van het nut dat ze hebben voor de privatieve kavels).

Voormelde bepaling is overeenkomstig art. 577-3 B.W. ook van toepassing bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen.

Dit houdt in dat elke mede-eigenaar – naar evenredigheid – dient bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten.

Een beding in de statuten dat bepaalt dat de bouwpromotor (of een andere mede-eigenaar) niet dient bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten die in verband staan met zijn privatieve kavels, wordt om die reden als niet-geschreven beschouwd.

Indien de bouwpromotor – zich beroepende op dergelijk beding in de statuten – weigert bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten, zal hij voor de Vrederechter dienen te worden gedagvaard in veroordeling tot betaling van deze kosten.

De bouwpromotor kan immers de dwingende wetgeving betreffende de bijdragen in de gemeenschappelijke lasten niet omzeilen door een vrijstellingsbeding te laten opnemen in de statuten.


Gastartikel van de heer Peter LEYSEELE, deskundige gedwongen appartementsmede-eigendom.
 

Deze casus en nog 54 andere, worden door deskundige Leyseele binnen zijn boek ’55 vragen en antwoorden voor de syndicus” (Kluwer 2010, P. LEYSEELE & K.PSZENICZKO) op basis van rechtspraak en rechtsleer behandeld.

Artikels over Aankoop, Verkoop en Verhuring

Wet mede-eigendom: overdracht Online registratie en typecontract verhuring
Vernieuwd EPC versie 2013 Brochure huurwetgeving
Checklist aankoop appartement Hoe betere EPC score krijgen
Bijdrage bouwpromotor in de lasten Vijf misverstanden over het EPC

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Als je nieuwbouwappartement

Als je nieuwbouwappartement nog niet is opgeleverd, en er is wel al een syndicus en VME, moet je dan ook maandelijkse bijdrages voor werkingskapitaal en onderhoudskosten betalen?