De syndicus weigert u de email adressen van de mede-eigenaars te bezorgen. Wat nu?

Email adressen mede-eigenaarsDe recente wet op de mede-eigendom zegt dat de syndicus “...de mede-eigenaars op hun eerste verzoek  ... de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars moet bezorgen”. Sindsdien verschuilen nog weinig syndici zich achter privacy argumenten om bekendmaking van de postadressen te weigeren, maar als het om email adressen gaat is het een ander verhaal. Alhoewel er verschillende interpretaties zijn, zegt de wet nergens expliciet dat er ook email adressen doorgegeven moeten worden en het wordt dan ook door sommige syndici geweigerd. In grote VME’s zijn de postadressen dan weer enkel nuttig voor zwaarwegende problemen, de doorsnee mede-eigenaar gaat niet geregeld 100€ uitgeven aan portkosten voor brieven naar zijn mede-eigenaars. Hoe kunt u dan toch aan de email adressen geraken om snellere communicatie mogelijk te maken?

Update: onze enquête wijst uit dat meer dan een derde van de eigenaars die de postadressen opvragen ook nog gewoon wandelen wordt gestuurd door hun syndicus, die de wet dus gewoon naast zich neerlegt.

Stap 1

In de eerste plaats kunt u proberen met deze argumentatie die een jaar geleden gepubliceerd is uw syndicus te overtuigen. Hier probeert men met een lange analyse aan te tonen dat u toch recht heeft om de email adressen van de eigenaars te krijgen. Besef wel dat dit een interpretatie is en geen gerechtelijke uitspraak en dat u kans loopt hiermee toch bot te vangen bij uw syndicus. Maar het is het proberen waard.

Stap 2

U kunt natuurlijk ook de syndicus gewoon bypassen en een klein briefje in elke brievenbus in het gebouw steken. Daarin vraagt u aan de eigenaar van het appartement om zijn email adres naar uw email te sturen, zodat u beter kunt communiceren. Dat kost u geen geld, weinig moeite en elke eigenaar blijft de vrije keuze hebben.

Indien er een huurder woont, vraagt u om dit berichtje even door te geven aan zijn verhuurder.

Een voorbeeldbriefje zou kunnen zijn (aanpassen naar eigen goeddunken).

Beste bewoner,

(Deze vraag is bedoeld voor mede-eigenaars. Indien u huurder bent, kunt u dan aub deze informatie aan uw verhuurder bezorgen? Het zal ook helpen uw rechten als huurder te verdedigen.)

/of - Wij willen vlotter onder de mede-eigenaars kunnen communiceren tussen twee jaarlijkse algemene vergaderingen in. /

/of - Wij willen het concrete probleem (beschrijving.......................................) met elkaar kunnen bespreken om op de volgende algemene vergadering een beter standpunt te kunnen innemen. /

De enige manier om dit mogelijk te maken is als we elkaars email adressen kennen en zo elkaar snel en efficiënt kunnen bereiken.

/ Indien u een forum voor uw gebouw op Quimmo aanmaakt: Dit email adres zal enkel gebruikt worden om u toegang te geven tot het forum van ons gebouw op http://www.quimmo.be en wordt aan niemand doorgegeven. In het forum kunnen alle eigenaars in alle privacy met elkaar communiceren zonder rechtstreeks elkaars email te kennen. /

Kunt u a.u.b. volgende gegevens bezorgen aan uw.email@adres.be of het briefje in brievenbus xyz steken?

Naam: ........................
Appartement: ....................................

Schrappen wat niet past:

O Ik heb geen email adres.
O Ik heb een email adres maar wil het niet aan anderen communiceren.
O Mijn email adres is: ..........................................
          O Mijn email adres mag aan alle eigenaars bezorgd worden.
          O Mijn email adres mag enkel gekend zijn door de aanvrager.

Dit initiatief is afkomstig van:
Uw eigen naam en appartement.
 

Daarna kunt u ook alle adressen van de eigenaars die akkoord zijn aan de andere eigenaars bezorgen. Op de volgende algemene vergadering kunt u ook nog eens oproepen tot het doorgeven van email adressen om uw bestand te vervolledigen.

Stap 3

Indien u werkelijk alle eigenaars wil bereiken en enkel dan, zou u alsnog de postadressen van alle eigenaars aan de syndicus kunnen vragen. De eigenaars die dan niet op uw briefje gereageerd hebben (wegens niet doorgegeven door hun huurder?), kunt u dan nog per post aanschrijven. Het aantal te versturen brieven en de kosten daarvan zullen in elk geval een heel stuk kleiner zijn dan wanneer u iedereen rechtstreeks aanschrijft.

Indien u dit uitprobeert in uw VME, laat hieronder eens weten hoe goed het lukt.

Andere artikels over problemen met de syndicus

Hoe onze syndicus vervangen? 140 tuchtdossiers bij het BIV
Syndicus weigert adressen door te geven Geluidsopname van de alg. vergadering
Hoe email adressen van eigenaars opvragen 500.000€ fraude bij één enkele syndicus
Nieuwe tuchtprocedure bij het BIV (2018)  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Door de eigenaars van de


Door de eigenaars van de residentie werd op vrijwillige basis het e-mailadres en andere persoonsgegevens doorgegeven aan de syndicus, die er een overzicht van gemaakt heeft.

Roger Liekens

Syndicus Residentie Eugeen VME
 

Dat kan natuurlijk, onze

Dat kan natuurlijk, onze (professionele) syndicus maakt er ook geen problemen over. Ik vermoed dat dit bij een meerderheid geen probleem zal zijn.

U brengt ons op een idee, we gaan er rechts eens een kleine enquête over publiceren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom