Hoe een betere EPC score krijgen voor uw appartement

EPC score appartement verbeterenReeds geruime tijd is het verplicht een EPC attest te leveren wanneer u een appartement verkoopt of verhuurt, behalve dan voor vakantieverhuring. Een EPC attest geeft de koper of huurder een indicatie van wat zijn energiefactuur zal zijn wanneer hij voor uw appartement kiest. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de verhuur- of verkoopwaarde van uw goed, zeker omdat de score zelfs verplicht vermeld moet worden in de advertentie die u plaatst. Wat kunt u nu doen om de EPC score van uw appartement te verbeteren?

Om een EPC aan te vragen moet u beroep doen op een erkende energiedeskundige type A, de lijst vindt u op de site van de Vlaamse overheid of deze site voor Brussel. De energiedeskundigen hebben allemaal dezelfde opleiding gevolgd en moeten allen gebruik maken van dezelfde software om de score te berekenen. Heeft u dan wel enige invloed op de score? Toch wel.

De berekening die in de software gebeurt is immers steeds dezelfde, maar hetgeen de expert invoert als gegevens van uw gebouw kan natuurlijk verschillen.

  • de ene energiedeskundige is al zorgvuldiger dan de andere
  • een deskundige kan maar de gegevens invoeren die u hem ter beschikking stelt, bijvoorbeeld informatie over het type isolatie in uw spouwmuur

Welke dingen heeft u zelf in de hand?

1. Volg de opmeting van de energiedeskundige nauwlettend op

De deskundige moet uw verliesoppervlakten opmeten als basis van zijn berekeningen. Hierbij geldt dat een buitenmuur of een dak een verliesoppervlakte is, maar een muur grenzend aan een traphal of liftkoker bijvoorbeeld niet. Houd dit nauwlettend in het oog, En zorg dat u de plannen van het gebouw ter beschikking heeft.

2. Zorg dat u zoveel mogelijk gegevens in uw voordeel bij de hand heeft

De deskundige mag alleen gegevens noteren van wat hij echt kan waarnemen. De zaken die niet met het blote oog waarneembaar zijn kunnen dus best degelijk gedocumenteerd zijn.
Het gaat natuurlijk om de plannen van het gebouw, maar ook bijvoorbeeld over het lastenboek voor zaken zoals isolatie in de muren. Indien u na de bouwdatum zelf nog wijzigingen heeft aangebracht aan uw appartement, zoals het plaatsen van superisolerend glas of betere raamprofielen, heeft u er natuurlijk alle belang bij de factuur voor deze werken bij de hand te houden.

Wat kunt u best klaarleggen voor het bezoek van uw energiedeskundige:

  • plannen, uitvoeringsplannen, ...
  • facturen met details over de gebruikte materialen
  • werfverslagen of vorderingsstaten met informatie over gebruikte materialen
  • bewijzen van latere energiebesparende investeringen, subsidieaanvragen
  • lastenboeken van de bouw of renovatie
  • documentatie van de verwarmingsinstallatie, zonneboiler, ...
  • foto's van de uitvoering van de werken, bijvoorbeeld de isolatie in de spouwmuur, dakisolatie, ...

Eigenlijk zouden al deze gegevens ter beschikking moeten staat op de documentenzone van uw gebouw op Quimmo.be, zodat elke mede-eigenaar er met enkele muisklikken toegang toe heeft, in plaats van een zoektocht te moeten starten.

3. Investeer zo nodig

Net voor een verkoop gaat u natuurlijk niet investeren in uw appartement. Maar in geval van een nieuwe verhuring kan het misschien wel de moeite zijn. Indien uw verwarmingsketel oud is kunt u hem misschien beter onmiddellijk vervangen in plaats van te proberen de levensduur nog twee jaar te rekken. De subsidies die u hiervoor krijgt, samen met een hogere verhuurwaarde door een beter EPC, maken de investering misschien rendabeler dan u denkt.

4. Vraag een proefcertificaat

Aan de meeste energiedeskundigen kunt u een proefcertificaat vragen. Dit betekent dat ze u een ontwerp sturen van het certificaat dat u zult krijgen, alvorens dit officieel vast te leggen. Zo kunt u hun bevindingen nalezen en hen eventueel nog opmerkingen of bijkomende gegevens bezorgen om de score te verbeteren. Zo zou u bijvoorbeeld uw score kunnen vergelijken met die van uw bovenburen met hetzelfde appartement en de deskundige op eventuele verschillen attent maken.

5. Gebruik Quimmo.be om uw EPC score te verbeteren

Indien uw gebouw op Quimmo.be staat en u in uw private forum met uw mede-eigenaars kunt communiceren, kunt u hier gebruik van maken bij aanvraag van een EPC.

EPC vergelijken: spreek af met uw mede-eigenaars om zo veel mogelijk individuele scores te publiceren in uw forum, zodat iedereen in het gebouw de waarden met elkaar kan vergelijken. Wijs uw deskundige op betere scores van de anderen of, beter nog, kies dezelfde deskundige als de mede-eigenaar met de beste EPC score voor eenzelfde appartement.

Informatie centraliseren: zorg er voor dat alle nodige documenten voor de energiedeskundige op de website van uw gebouw ter beschikking zijn, zodat elke mede-eigenaar alle informatie heeft. Dit bespaart iedereen tijd en levert een beter resultaat.

Samen prijs aanvragen: in geval van een groter appartementsgebouw is de kans groot dat andere eigenaars omtrent dezelfde periode als uzelf een EPC nodig hebben. Vraag samen een prijs aan en beding een korting.

Aanverwante links

Artikels over Aankoop, Verkoop en Verhuring

Wet mede-eigendom: overdracht Online registratie en typecontract verhuring
Vernieuwd EPC versie 2013 Brochure huurwetgeving
Checklist aankoop appartement Hoe betere EPC score krijgen
Bijdrage bouwpromotor in de lasten Vijf misverstanden over het EPC

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be