Inbraak in appartementen: Kan u me even binnenlaten?

Vermijd inbraak in uw appartementNa een daling van verschillende jaren, neemt het aantal woninginbraken in België weer toe, met stijgingen tot 40%, afhankelijk van de gemeente. Niet enkel gezinswoningen zijn het doelwit van inbrekers, ook appartementen worden geviseerd. Soms maken appartementsbewoners het de dieven dan ook extra gemakkelijk, bijvoorbeeld door de deur te openen voor vreemden. Wat kan u er aan doen?

Het volgende artikel is een gastartikel van de lokale politie van Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, waar men een afzonderlijke aanpak voor diefstalpreventie in appartementsgebouwen heeft. Wij willen u deze nuttige informatie niet onthouden, al zijn sommige zaken specifiek voor de politiezone in kwestie. U kunt zich echter steeds in uw eigen gemeente informeren welke preventie programma’s er bestaan, of alvast binnen uw appartementsgebouw de tips consequent beginnen toe te passen.

De impact van een woninginbraak mag niet onderschat worden, zowel op financieel, als op emotioneel vlak. Een inbraak heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel van de burger: zij/hij wordt immers geraakt in datgene waar zij/hij het meest kwetsbaar is, meer bepaald in haar/zijn thuissituatie met de daarbij horende privacy.

Uit cijfers van de federale politie kan sinds het jaar 2000 een algemene tendens worden afgeleid. De grootste groep inbraken wordt gevormd door de woninginbraken. In 2010 werden er in België 62.654 woninginbraken in strikte zin geregistreerd: het gaat hierbij vooral om inbraken in huizen, appartementen en garages.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden doen al geruime tijd inspanningen om burgers zoveel mogelijk aan te zetten om zelf een aantal maatregelen tegen inbraak te nemen.

Naast de eengezinswoningen zijn de appartementsgebouwen vaak het doelwit van inbrekers. Inbrekers proberen immers via een smoes het appartementsgebouw binnen te dringen waar ze dan toegang hebben tot elke individuele inkomdeur.

In 2010 waren er in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 53 inbraken in appartementen. Daarom heeft de preventiedienst een steekkaartje ontwikkeld met enkele eenvoudige tips. De bedoeling is om hiermee de inwoners van appartementsgebouwen op weg te helpen om hun gebouw beter tegen inbraak te beschermen.

De wijkinspecteurs hebben alle appartementsgebouwen voorzien van een affiche en elke bewoner van het gebouw heeft een kaartje met tips ontvangen. Hieronder enkele zeer voorname tips:

  • Vermijd sleutelverlies van je appartementOpen de voordeur alleen voor uw bezoekers. Gebruik de parlofoon/videofoon zoals het hoort en open de voordeur alleen voor personen, die u kent. Open de voordeur niet voor personen, die zich voordoen als bezoekers van de buren.
  • Laat geen vreemden binnen bij het betreden of verlaten van het appartementsgebouw. Vraag ook aan uw bezoekers geen onbekende personen mee binnen te laten.
  • Sluit deuren en ramen goed af. Deuren en ramen moeten altijd afgesloten zijn, ook al bent u maar even weg. Ramen aan een brandladder of balkon, zijn immers zeer inbraakgevoelig.
  • Sluit de garagepoort steeds goed af. Wacht bij het wegrijden tot de garagepoort volledig dicht is. Zo voorkomt u dat dieven van het wegrijden of toekomen van auto’s gebruik maken om binnen te glippen.
  • Meld verdachte personen steeds bij uw lokale politie op het nummer 101.
  • Zorg voor een gestructureerd sleutelbeheer.

Het stimuleren van de inwoners om hun woning te beveiligen tegen inbraak gaat verder dan louter sensibiliseren en informeren.
Via een premiestelsel inbraakbeveiliging proberen de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken financieel tegemoet te komen aan iedereen die haar/zijn eigendom beveiligt.
Dit premiestelsel inbraakpreventie wordt reeds vanaf 1997 succesvol toegepast in Sint-Truiden. In Gingelom en Nieuwerkerken kwam het systeem pas in voege in de loop van 2003.

Daarenboven kunnen gezinnen, die beslissen hun woning te beveiligen, eveneens genieten van een belastingsvermindering, die gelijk is aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven met een plafond dat bepaald is op 730,00 EUR voor het aanslagjaar 2013. De belastingsvermindering geldt voor de installatie van materiaal ter bescherming tegen diefstal en brand uitgevoerd door een erkend aannemer.

Opmerking: sommige huishoudelijke reglementen van appartementsgebouwen verplichten de eigenaars om de voordeur na een bepaald uur met de sleutel op slot te doen. Zo kan men niemand meer binnenlaten via de parlofoon zonder fysiek aan de deur te gaan kijken om wie het gaat. In geval van twijfel, controleer dan met de brandweer of dergelijke oplossingen wel toegelaten zijn. Men moet bijvoorbeeld vermijden dat mensen die zonder hun sleutel het gebouw willen ontvluchten geblokkeerd worden aan de voordeur!

Zie ook deze nuttige site van de overheid met bijkomende links.

Hoe is het appartement van onze lezers beveiligd? Klik hier voor de enquête (1 vraag)

Beveiliging van appartementenBewustmaking van de eigenaars speelt een belangrijke rol, zeker in een derde van de gebouwen. In nog meer gebouwen nemen de mede-eigenaars echter het zekere voor het onzekere en beveiligen ze hun private appartement met een veiligheidsdeur. Camerabewaking is vandaag eerder nog een marginaal fenomeen, met slechts 7% van de appartementen. Privacy overwegingen spelen hier misschien een grotere rol dan de kostprijs van de investering.

 


Gastartikel van mevrouw Kristien VANDERHOEVEN, diefstalpreventieadviseur.

Mevrouw Vanderhoeven maakt deel uit van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Samen met de preventieambtenaar en de jongerenwerker staat ze in voor de coördinatie, de ondersteuning en de begeleiding van de verschillende preventieprojecten die door hen ontwikkeld worden.
 


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Je kan je deurslot

Je kan je deurslot inbraakvrijer en veiliger maken door het plaatsen van een 24- uren slot. Hierbij sluit het dag- en nachtslot steeds tesamen, kan met de elektrische deuropener van op afstand geopend worden (bv. als iemand een nooddienst heeft gebeld) en kan langs binnen altijd geopend worden, enz.....
Indien de cylinder beveiligd is tegen afbreken (met een aangepast plaatje) en de opening tussen slot en sluitplaat bijkomend afgedicht wordt met een stevige metalen strip wordt het inbreken van amateur- inbrekers al heel wat bemoeilijkt.
De brandweer zal dan wel sterkere middelen moeten inzetten om de deur te forceren om binnen te geraken.
Lieve en Marc

Dat is inderdaad een goede

Dat is inderdaad een goede tip. Ik hoor ook soms wel de vraag dat men de deur wel met de hand wil kunnen openen, ook voor de veiligheid, maar niet meer elektrisch op afstand. Zo wil men vermijden dat bewoners zo maar om het even wie binnen laten na bijv. 22u 's avonds. Maar ik neem aan dat dergelijke scenario's dan ook wel geprogrammeerd kunnen worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Ik doe het beheer in een

Ik doe het beheer in een klein gebouw, 8 appartementen, en door de brandweer is het nu verboden de ingangsdeur op nachtslot te doen, na controle. Ik zie wel dat er sindsdien boven al twee inbraakveilige deuren zijn geplaatst. (= prive-aangelegenheid)
Volgens de brandweer mag de inkomdeur nooit slotvast, tenzij er op het gelijkvloers een andere uitweg naar buiten is.(branddeur, naar garages, achteruitgang,...) 

Dat lijkt me ook logisch.

Dat lijkt me ook logisch. Zelfs als er een uitgang naar garage o.i.d. is, zou ik afraden van de deur op slot te zijn. In geval van sterke rookontwikkeling kan er paniek ontstaan en vinden de mensen eventueel de alternatieve uitgang niet meer.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom