Uitvoeringsbesluiten boekhouding VME laten nog op zich wachten

Alhoewel de nieuwe wet op de mede-eigendom reeds in juni 2010 goedgekeurd is in het parlement, laten oa de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de - vanaf 20 woonkavels - verplichte dubbel boekhoudsysteem nog steeds op zich wachten. En het ziet er naar uit dat de publicatie ervan nog niet voor morgen is. Dit maakt het de VME's of syndici natuurlijk niet gemakkelijker om zich hierop voor te bereiden.

Lees hier het antwoord van minister De Clerk op de vragen van een aantal kamerleden (Raf Terwingen, CD&V, Sarah Smeyers, N-VA en Yvan Majeur).

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Bij het opstellen van de KB’s zijn de FOD Justitie, de FOD Economie, de FOD Financiën en de Kruispuntbank van Ondernemingen betrokken. De boekhoudkundige regels en de Kruispuntbank van Ondernemingen vallen in principe onder de bevoegdheid van minister Van Quickenborne. Toch hebben wij het initiatief genomen de KB’s op te stellen.
De diensten melden mij dat er nog enkele technische problemen overblijven. Zo moet het aspect van de vergoeding voor de inschrijving nog worden opgeklaard. Wegens de budgettaire implicaties worden zulke KB’s idealiter door een regering met volheid van bevoegdheden genomen en het dossier ligt dus te wachten.
In afwachting daarvan moet de syndicus zijn wettelijke taken vervullen en moeten de mede-eigenaars voldoen aan de gebruikelijke boekhoudkundige verplichtingen. Ik zal ervoor zorgen dat de KB’s zo vlug mogelijk door de regering besproken worden, of minstens klaarliggen voor de volgende regering.

Nog (een beetje?) geduld dus...

Update 3/8/2012: het koninklijk besluit met het rekeningstelsel van de VME is eindelijk gepubliceerd.

Andere artikels over boekhouding in de VME

Rekeningstelsel eindelijk gepubliceerd Commissaris rekeningen - taakbeschrijving
Boekje commissie boekhoudkundige normen Wet op mede-eigendom - financieel beheer

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

KB tot vaststelling van een

KB tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningstelsel voor VME's werden 3 augustus 2012 gepubliceerd in het BS.
Enkel voor mede-eigendom dat 20 of meer kavels omvat.
Liévin Verhelle

Dat is heel dicht op de bal

Dat is heel dicht op de bal gespeeld, we hadden nog geen tijd gehad om een artikel te publiceren :-)

In elk geval bedankt voor de tip, de andere lezers kunnen meer informatie vinden op http://www.quimmo.be/nl/blog/kb-rekeningstelsel-boekhouding-vme-staatsblad

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom