Van syndicus veranderen stap 5 - Het agendapunt voor de vergadering

Agendapunt ontslag syndicus op AVUw dossier is klaar, de offertes zijn binnen en geanalyseerd en u heeft een goed zicht op de syndici die in aanmerking komen om de huidige te vervangen. Nu moet u de stemming inplannen. Daarbij heeft u de keuze om te wachten tot de volgende statutaire algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering te organiseren met de vervanging van de syndicus als agendapunt.
Wat is de beste optie en hoe vermijdt u een blokkering?


Timing

Hoe dan ook moet de vervanging met een gewone meerderheid beslist worden op een (buitengewone) algemene vergadering.

Welke tactiek u volgt hangt sterk af van de dringendheid van de vervanging, de datum wanneer het mandaat van de huidige syndicus afloopt en het aantal agendapunten wat verder nog behandeld moet worden. Laat u er niet toe verleiden de huidige syndicus gewoon te ontslaan zonder dit goed doordacht te hebben. Weet dat de syndicus, na zijn ontslag, de vergadering niet meer kan verder zetten en de andere agendapunten dus onbehandeld zouden blijven. De nieuwe syndicus zal zich eerst willen inwerken en zal de vergadering in principe ook niet verder willen zetten. U laat de vervanging van de syndicus dan ook best achteraan op de agenda zetten of u stemt voor een vervanging die pas ingaat op een latere datum.

Indien het mandaat van de huidige syndicus nog even doorloopt na de AV en u hem wel voldoende vertrouwt, kunt u de gewone AV afwachten, de vervanging stemmen maar pas laten ingaan bij het aflopen van zijn mandaat. Zo kan hij nog even voortdoen tot de nieuwe syndicus overneemt.

Indien de vervanging snel dient te gebeuren (bv. vertrouwensbreuk), of u de afloop van de gewone AV niet wilt hinderen, kunt u een buitengewone algemene vergadering organiseren met als enige agendapunt de vervanging van de syndicus. De volgende gewone AV kan dan normaal afgewikkeld worden.
In heel dringende gevallen, voor een kleine VME, zou u tijdelijk een mede-eigenaar als syndicus kunnen aanstellen. Deze kan dan wat meer tijd nemen om een definitieve syndicus te zoeken.

Alvorens de vervanging in gang te zetten verdient het aanbeveling een grondige controle van de rekeningen door de rekeningcommissaris te laten doen. Dan kunt u ook vermijden dat er op de AV kwijting aan de syndicus gegeven wordt terwijl er openstaande zaken zijn.

Het organiseren van een buitengewone algemene vergadering

Om een BAV te organiseren, dient u handtekeningen te verzamelen van voldoende mede-eigenaars om minstens 20% van de stemmen te vertegenwoordigen.
U kunt de syndicus dan aangetekend verzoeken om een buitengewone algemene vergadering te organiseren met als agendapunt de vervanging van de syndicus.
Indien de syndicus daarna niet binnen de dertig dagen een oproeping aan alle mede-eigenaars verstuurd heeft, kan één van de aanvragers zelf de vergadering geldig samenroepen. Ook in dat geval nodigt u best de syndicus mee uit, om alle discussies achteraf te vermijden.

Om de vergadering samen te roepen heeft u de adressen en aandelen van uw mede-eigenaars nodig. De syndicus is bij wet verplicht (Art 577-8 §4 16°) van u die gegevens te bezorgen. Volgens sommige interpretaties zou u zelfs de email adressen moeten krijgen. Verstuur de uitnodiging best aangetekend, zeker als u niet precies weet welke mede-eigenaars zich akkoord hebben verklaard met een niet-aangetekende verzending.

Het agendapunt

Zowel voor een gewone AV als voor een BAV moet u een agendapunt voorstellen aan de syndicus. Bij een gewone AV moet dit gebeuren ten laatste drie weken voor de eerstmogelijke dag dat de vergadering kan plaatsvinden. Deze datum moet in uw reglement van mede-eigendom terug te vinden zijn.

Hoe dan ook, u dient het agendapunt heel precies te formuleren. Het gebeurt wel meer dat een syndicus die zijn stek wil verdedigen een creatieve interpretatie van een agendapunt maakt, in ons forum kan u meerdere dergelijke gevallen terugvinden. Zo kan uw vraag voor een agendapunt om over de vervanging van de syndicus te beslissen wel eens opgenomen worden als "Stemming over de verlenging van het mandaat van de syndicus". In dat geval kan er dan ook over niets anders gestemd worden en bent u buiten spel gezet.


Doe dus een ondubbelzinnig voorstel van titel ("Aanstellen van een nieuwe syndicus, ontslag van de huidige") en een zinnetje met een korte inhoud en sta er op dat dit letterlijk in uw woorden op de agenda vermeld wordt. Indien de syndicus het anders formuleert en dit een invloed kan hebben op de uitslag, eis dan aangetekend dat dit rechtgezet wordt en meld dat u de beslissing zult laten vernietigen voor de vrederechter indien het punt hierdoor niet gestemd wordt.

Informatie aan de mede-eigenaars

Zorg voor een dossiertje ter inzage van uw mede-eigenaars. De wet zegt immers over de uitnodiging van de AV: "De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd."

Indien u een website voor uw VME op Quimmo heeft, kunt u daar best een beknopt overzicht ter beschikking stellen. De mensen die geen Internet hebben, kunt u voorstellen dat ze bij u de informatie kunnen inkijken. Inclusief de voorafgaande discussies die in uw gespreksforum gevoerd zijn. Maak daarbij nog eens een goed overzicht van de redenen waarom de huidige syndicus niet voldoet.

Nu is het wachten op de volgende stap: de algemene vergadering zelf. Zorg dat ook deze goed voorbereid is.

Heeft u zelf nog opmerkingen of tips m.b.t. deze stap? Laat het dan weten via een reactie onderaan deze pagina.

4. Lastenboek en offertes - 5 - 6. Organisatie van de algemene vergadering


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

HVR II Vraag aan het

HVR II
Vraag aan het forum.
Kan de Sindycus die de agenda van de BAV dient te versturen aangaande zijn ontslag :
Nog andere items op de agenda zetten ( niet relevant aan zijn ontslag )

M-ke

HVR II Vraag aan het

HVR II
Vraag aan het forum.
Kan de Sindycus die de agenda van de BAV dient te versturen aangaande zijn ontslag :
Nog andere items op de agenda zetten ( niet relevant aan zijn ontslag )

M-ke