Twee technische hulpmiddelen voor mede-eigenaar of syndicus

Algemene vergadering opnemen en scannenWe zijn zeker niet de website om producten te promoten, maar we hebben toch een paar tips die we u zeker niet willen onthouden. Eerst een ideaal hulpmiddel om geluidsopnamen van algemene vergaderingen te maken, zowel voor een syndicus als voor een individuele mede-eigenaar. Verder een scanner waarmee u zonder PC snel en kwalitatief scans kunt maken van documenten, in plaats van papieren kopies te moeten maken (en betalen).

Opnemen van de algemene vergadering

Smartpen neemt vergadering opHet opnemen van gesprekken kan nuttig zijn in het kader van een VME. Het is een mogelijke optie om precies te registreren wat er tijdens een algemene vergadering verteld is, om hierop te kunnen terugvallen in geval van discussie achteraf. Over de toepassing en legale achtergrond gaan we verder in in dit artikel. Hier gaan we wat meer in op de technische kant en de bruikbaarheid van dergelijke opnames. Met traditionele opname apparatuur krijgt men immers een urenlange opname waarbij het praktisch onbegonnen werk is om precies die passage die men wil horen terug te zoeken.

Een - technisch wonderbaarlijk - hulpmiddel is echter de "smartpen" van Livescribe, waar we alleen zo enthousiast over kunnen schrijven omdat we deze zelf al een paar jaar gebruiken voor notities bij cursussen en seminaries. Deze pen kopieert niet enkel alles wat u schrijft achteraf naar uw computer, maar u kunt tevens het gesprek zelf parallel opnemen, in de pen zelf. Wanneer u achteraf een passage opnieuw wil beluisteren kunt u eenvoudigweg uw notities er bij nemen en even met de punt van de pen tikken op de betreffende zin in uw notities. Binnen de seconde hoort u precies dat stuk van de vergadering terug en kunt u uitgebreidere notities uittypen.

In een pdf document hebben we een korte demonstratie opgenomen met notities van een parlementaire zitting. Indien u een recente versie van Adobe Reader heeft, kunt u door op een zin te klikken het bijhorende deel van de vergadering beluisteren. Afhankelijk van uw browserversie, kunt u best het document op uw eigen computer downloaden, om zeker te zijn dat het werkt. Verder kunt u ook op YouTube een filmpje van de Consumentenbond bekijken over het gebruik.

Dit is niet enkel een nuttig hulpmiddel als registratie in geval van discussie achteraf, maar ook gewoon om een vergadering met medeweten van de deelnemers op te nemen en achteraf in alle rust nog eens te kunnen beluisteren hoe de zaken precies geformuleerd waren om dit in een correcter verslag te gieten. Bovendien kunnen de notities, samen met de geluidsopname op de website ter beschikking worden gesteld van alle mede-eigenaars. Met extra software, tenslotte, kunt u uw notities ook laten uittypen.

De Livescribe pen is een Amerikaans product, vooral gebruikt bij notities door studenten, maar intussen ook in Europa leverbaar. U vindt ze bijvoorbeeld bij Bol.com (verschillende modellen beschikbaar).

Kopiëren van documenten

Scanner voor notulen en documentenMet een digitaal fototoestel kunt u vandaag vaak al leesbare foto's maken van documenten. Maar het gaat dan om een hele reeks losse foto's, in al dan niet slechte lichtomstandigheden en met wisselende scherpte gemaakt.

Een scanner levert dan weer perfecte scans op, die u ook nog eens via optische karakterherkenning (OCR) kunt inlezen in een tektsverwerker om verder te bewerken. De meeste scanners zijn echter niet klein en werken enkel in combinatie met een computer. De nieuwe handscanners zijn echter ontworpen om mobiel te gebruiken en slaan alles op in het interne geheugen, zodat u geen PC meer bij hoeft te hebben. Bij thuiskomst koppelt u de scanner dan aan uw computer, waarna u de gescande documenten kunt afdrukken, mailen of publiceren op de website van uw VME op Quimmo. Zie ook dit Youtube filmpje.

Een dergelijke scanner kunt u eveneens bij Amazon bestellen.

Toepassingen binnen een VME zijn, bijvoorbeeld:

  • kopieën maken van documenten bij inzage bij de syndicus
  • kopiën maken van documenten bij vergaderingen met aannemers, stadsdiensten, ...
  • bij de controle door de commissaris van de rekeningen
  • zaken inscannen tijdens vergaderingen van de raad van mede-eigendom
  • de notulen van de algemene vergadering inscannen als bewijs, direct bij afloop van de vergadering.

Andere artikels over de Algemene Vergadering

Hoe bereid je een AV niet voor? Taken van de voorzitter van de AV
Teveel aan volmachten op de AV Commissaris van de rekeningen - taakbeschrijving
Wettelijke voorschriften AV Gehuwden beiden op de AV?
AV voor ontslag syndicus Geluidsopname van de AV
   

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Bij aankoop van de

Bij aankoop van de appartementen van onze VME hebben hebben wij ,( de respectieflijke eigenaars) via de statuten ( gekregen bij de notaris NA de ondertekening van de aankoopakte ) vernomen dat er een erfdienstbaarheid bestond voor de twee aanpalende erven.
in een volgende paragraaf staat "de aanpalende erven die geen eigendom zijn van de comparant ( de bouwpromotor) zullen enkel kunnen genieten van deze erfdienstbaarheid na hiervoor een uitdrukkelijke en schriftelijke machtiging te hebben verkregen van de comparant".
OP 28 DECEMBER 2009  heeft de voorlopige oplevering van het gebouw plaats gevonden , en in MEI 2012 heeft de bouwpromotor als comparant   een  erfdienstbaarheid  gegeven aan een andere bouwpromotor  die een appartement naast het onze gaat zetten ( staat er ondertussen reeds bijna volledig) zodanig dat de nieuwe eigenaars zich via onze doorgang en onze klinkers achter onze blok naar hun perceel kunnen begeven. In ruil hiervoor heeft hij een  stuk grond gekregen  achter het nieuwe appartement en grenzend aan een perceel grond van hem .
Onze vragen hierover zijn:
 Kan een "comparant" meer dan twee jaar na de voorlopige oplevering dit nog ?
Hoelang kan een bouwpromotor als "comparant" zulke beslissingen nemen, wij dachten dat na de voorlopige oplevering het comparantschap van de promotor verviel, en de volledige eigendom overging naar de VME ? 
Wil dit dus  zeggen dat hij dus onbeperkte erfdienstbaarheden kan verlenen telkens er aan een aanpalend erf gebouwen opgericht worden ?
Graag hadden wij inlichtingen gekregen over dit probleem,
TUBEECKX Francois
      Syndicus 
VME De Oude Post