Wet op mede-eigendom - Communicatie en Transparantie

De nieuwe wet op mede-eigendom legt ook een betere transparantie en communicatie op, zodat de mede-eigenaars meer zicht krijgen op de afhandeling van de dossiers in hun appartementsgebouw.

Hieronder worden de veranderingen samengevat.

- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -

Opgelet: dit is een bespreking van de wetswijziging van 2010. In 2019 is er opnieuw een belangrijke wetsaanpassing geweest, waarvan u een verdere bespreking hier vindt.

Lijst van mede-eigenaars beschikbaar

Zeker in appartementsgebouwen waar veel eigenaars niet zelf wonen maar wel hun appartement verhuren, of in tweede verblijven zoals de vele appartementsgebouwen aan de kust, kennen de eigenaars elkaar vaak niet. Hierdoor kunnen ze ook moeilijk met elkaar overleggen om hun rechten te laten gelden. Door de gebrekkige kennis en de beperkte tijd voor discussie op de algemene vergaderingen, konden anderen hun wil dan ook gemakkelijk doordrukken.

Wanneer eigenaars in het verleden aan de syndicus vroegen om een lijst van alle andere mede-eigenaars te krijgen, beriep de syndicus zich soms op het argument dat dit tegen de privacywetgeving in ging – alhoewel het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars zich vroeger reeds positief hierover uitgesproken had.
De nieuwe wetgeving schept meteen duidelijkheid. Om eenvoudige vraag van een mede-eigenaar, is de syndicus nu verplicht hem de contactgegevens (enkel adres, geen telefoon) van de andere mede-eigenaars te bezorgen. Bij uitbreiding kan men dit ook besluiten voor de email adressen.

Toegang tot documenten

Alhoewel dit bij de meeste syndici vandaag al de regel is, stelt de wet nu expliciet dat elke mede-eigenaar documenten die verband houden met het beheer (dus ook offertes en lastenboeken) mag inzien en kopiëren, bijvoorbeeld als voorbereiding van de algemene vergadering.

Kosten

Voor opdrachten ten belope van bedragen waarvoor mededinging verplicht is, behalve de dringende bewarende maatregelen, zal de syndicus meerdere kostenramingen of offertes moeten voorleggen. De algemene vergadering kan met een drie vierde meerderheid beslissen vanaf welk bedrag dit nodig is.

Praktisch: best legt u hier de lat niet te laag. Als u bepaald heeft dat er vanaf 1.000 € meerdere offertes nodig zijn, zal een syndicus het extra werk waarschijnlijk ook doorrekenen in zijn offerte aan de VME. U riskeert ook dat uiteindelijk toch maar één aannemer antwoordt, waarmee u uzelf vast zet.

Bovendien moet de syndicus jaarlijks een evaluatierapport voorleggen aan de algemene vergadering, m.b.t. de lopende overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen. Typisch gaat het hier om water, elektriciteit, onderhoudscontracten, kuisen, ...  Waaruit dit evaluatierapport dan wel moet bestaan is niet expliciet beschreven in de wet, maar een analyse of de prijs marktconform is lijkt ons wel het minimum.
Tenslotte dient hij ook jaarlijks een begroting op te stellen voor toekomstige verwachte en onverwachte kosten.

Belangenvermenging

De syndicus mag geen opdrachten toevertrouwen aan zichzelf, zijn aangestelden, bloedverwanten tot en met de derde graad van zichzelf of van zijn echtgeno(o)t(e), tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering. Dit geldt bij uitbreiding ook voor alle bedrijven waarin de genoemde personen belangen hebben. Wat deze belangen kunnen zijn staat nader in de wet beschreven.

Meer transparantie bij aankoop en verkoop van een eigendom

Dit thema wordt in een apart artikel behandeld.
 

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Hoe kan een gratis website voor uw appartement op Quimmo.be de communicatie en transparantie verbeteren?

  • Met de nieuwe wet kunt u nu zonder discussie de lijst van alle andere mede-eigenaars krijgen. U kunt hen dan allemaal een brief sturen of uitnodigen op een bijzondere algemene vergadering. Maar dit is omslachtig en zal slechts gebeuren in uitzonderlijke gevallen, vaak als het al te laat is. In de private zone van Quimmo.be, daarentegen, kunt u het hele jaar door gemakkelijk communiceren met alle deelnemende eigenaars, zelfs zonder dat u hun adres moet kennen.
  • Documenten en offertes konden vroeger bij de syndicus ingekeken en gekopieerd worden. Dit is meer werk voor de syndicus. Bovendien, als een individuele eigenaar ze opvraagt hebben de andere mede-eigenaars nog steeds niet meer informatie, terwijl dikke lastenboeken of offertes niet zomaar naar alle eigenaars verstuurd kunnen worden. Op Quimmo.be kunt u alle documenten on-line zetten voor alle mede-eigenaars en zo op de vergadering heel wat discussie en achterdocht vermijden.
  • De syndicus moet nu een jaarlijks evaluatierapport voorleggen over de terugkerende rekeningen. Maar de kleine of vrijwillige syndicus kan moeilijk elk jaar een hele marktstudie maken. Met behulp van de prijzen databank en het prijsforum van Quimmo.be liggen deze gegevens echter binnen handbereik.
  • Nota: u kunt uw syndicus ook toegang geven tot de site, zodat deze de documenten op de site kan publiceren. Anders kan ook een lid van de raad van mede-eigendom  deze taak op zich nemen.

Heeft u nog vragen? Stel ze ons via de keuze "Contact" in de balk bovenaan het scherm.
Uw gebouw op Quimmo.be inschrijven? Volg deze stappen.


 

- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -
- Naar de volledige wettekst -
 


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be