Wetsvoorstellen ter aanpassing van de wet op de mede-eigendom

Wetsvoorstel aanpassing wet mede-eigendomKort na het verschijnen van de nieuwe wet op de mede-eigendom van 2010 was er al de nodige kritiek op een aantal inhoudelijke aspecten van deze. Deze kritiek gaf al vlug aanleiding tot geruchten over een nakende “reparatiewet”, die echter op zich laat wachten door het uitblijven van een nieuwe regering. Intussen zijn er toch al een paar nieuwe wetsvoorstellen ingediend die we u niet willen onthouden, gezien hun mogelijke invloed op de planning binnen uw VME.


Opgelet: wat volgt zijn wetsvoorstellen, het is natuurlijk niet zeker of deze ook effectief goedgekeurd gaan worden.

Wetsvoorstel van Carina Van Cauter en Herman De Croo (beiden Open VLD)

Aanpassen van de basisakte aan de nieuwe wet: Tijdens de parlementaire discussies ter voorbereiding van de nieuwe wet was er geopperd om de VME's 5 jaar de tijd te geven om hun statuten aan de nieuwe wet aan te passen. Tijdens de behandeling in de senaat is dit uiteindelijk teruggebracht tot 1 jaar. Gezien deze periode nu voor vele betrokkenen niet haalbaar (b)lijkt, wil het nieuwe wetsvoorstel de periode terug op de oorspronkelijke 5 jaar brengen.

Nota: de timing is wel krap. De aanpassing van de statuten zou reeds tegen eind augustus 2011 gebeurd moeten zijn. Indien u nu afwacht en het voorstel wordt niet tijdig goedgekeurd, bent u natuurlijk sowieso te laat als u alsnog met uw aanpassing start. En uiteindelijk zal ze toch moeten gebeuren.

Vereenvoudigde boekhouding voor niet-professionele syndici: De huidige wet laat een vereenvoudigde boekhouding toe voor gebouwen met minder dan 20 woonkavels of handelspanden. Daar boven is een dubbel boekhoudsysteem volgens een vastgelegd rekeningstelsel verplicht. Dit was vooral een probleem voor vrijwillige syndici in gebouwen met meer dan 20 kavels, die hierdoor soms afhaakten. Dit terwijl de nieuwe wet net meer betrokkenheid beoogde. Het nieuwe wetsvoorstel vraagt nu om een vereenvoudigde boekhouding ook toe te laten voor gebouwen met meer dan 20 kavels, in het geval van een niet-professionele syndicus.

Nota: alhoewel het reeds sinds 1/9/2010 verplicht is een dubbel boekhoudsysteem te gebruiken voor grotere gebouwen, is het in de praktijk nog steeds niet mogelijk de wet toe te passen omdat het KB dat het rekeningstelsel beschrijft nog steeds niet verschenen is. Minister De Clerck heeft onlangs op een parlementaire vraag geantwoord dat het voor 95% klaar is. Maar het lijkt ons dat u hier nog wel wat speling heeft.

Oiginele tekst van het nieuwe wetsvoorstel


Update 16/6/2011: dit wetsvoorstel is gisteren 15/6 unaniem goedgekeurd in de kamercommissie. Dit betekent dus dat u tot 1 september 2013 tijd heeft om uw basisakte aan te passen. Wat niet betekent dat u het ook moet uitstellen, als u al begonnen bent. Het voorstel tot versoepeling van de boekhoudkundige eisen is ingetrokken, wat wel jammer is voor de goed werkende mede-eigenaar syndicus.

Wetsvoorstel van Carina Van Cauter (Open VLD) en Sarah Smeyers (N-VA)

Dit wetsvoorstel behandelt een aantal diverse thema's:

  • Adresvoering van de VME en bereikbaarheid van de syndicus (update: dit is intussen geconcretiseerd).
  • Kosten van de aangetekende verzending voor de uitnodigingen van de AV.
  • Welke volmachten komen te vervallen bij een teveel aan volmachten.
  • Termijnen voor de syndicus bij verkoop van een kavel.

Deze hebben minder praktische gevolgen voor de huidige planning binnen de VME's, daarom behandelen we ze niet in meer detail.

De volledige tekst vindt u hier terug.

Update 24/6/11: Ook deze wetsvoorstellen zijn goedgekeurd in de kamercommissie, meer informatie vindt u in dit artikel.

Voor alle duidelijkheid herhalen we nog eens dat het om wetsvoorstellen gaat, niet om goedgekeurde aanpassingen. Zodra onderdelen hiervan goedgekeurd zouden worden, zullen we natuurlijk niet nalaten u hier daarover te informeren.

Ter referentie vindt u hier de inhoud van de volledige wet op de mede-eigendom van 2010.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be