Wetsvoorstellen ter aanpassing van de wet op de mede-eigendom goedgekeurd

Wetsvoorstel aanpassing wet mede-eigendomDe Kamer is blijkbaar druk aan het werk voor de vakantie, want net na het wetsvoorstel over uitstel voor aanpassing van de statuten van de VME, is nu ook een ander wetsvoorstel m.b.t. de wet op de mede-eigendom goedgekeurd in de kamercommissie justitie.

 

Dit wetsvoorstel omvat volgende wijzigingen.

1. Bereikbaarheid van de syndicus

Als vertegenwoordiger van de VME zou de post voor de VME naar het adres van de syndicus verstuurd moeten worden. In de praktijk wordt heel wat post, bijvoorbeeld van banken en verzekeringen, aan de VME verstuurd i.p.v. aan de syndicus. Hierdoor gaat er soms post verloren of kan aangetekende post niet in ontvangst worden genomen.

Het aangenomen wetsvoorstel bepaalt nu dat de VME woonplaats kiest op het adres van de syndicus zodat alle post rechtstreeks naar daar gaat.

2. Kosten voor bijeenroepen van de algemene vergadering

De nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt dat de oproepingen voor de algemene vergadering aangetekend dienen te gebeuren, tenzij een mede-eigenaar expliciet akkoord ging met een andere manier van verzenden. Vele syndici hebben daarop hun mede-eigenaars een vraag gestuurd om een andere manier van verzending te kiezen, waarbij de mede-eigenaar die dit niet aanvaardde individueel moest opdraaien voor de kosten van de aangetekende verzending.
Deze manier van werken is steeds weerlegd door specialisten in de materie, maar het bleef toch gangbare praktijk.

De kamercommissie heeft nu duidelijkheid willen scheppen met de clausule “De administratieve kosten voor de oproeping van de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.”. Er is dus geen sprake meer van de kosten voor de verzending aan individuele eigenaars door te rekenen.

3. Uitvoerend beslag bij verkoop

De termijn waarover de syndicus beschikt om uitvoerend beslag te leggen bij verkoop van een appartement wordt verlengd van 12 tot 20 dagen. Het was in de praktijk bijna onmogelijk voor de kleinere of vrijwillige syndicus om deze termijn aan te houden, zeker in de vakantieperiode.

4. Website voor de VME

In de originele wettekst stond een verwijzing naar het hebben van een website per VME, maar deze was onduidelijk dus velen zaten met de vraag “moet het nu of moet het niet?”. Om alle onduidelijkheid weg te nemen wordt deze zin geschrapt. Het hebben van een website is dus niet verplicht, al vindt u op onze site genoeg voldoende redenen om er wel een te hebben.

5. Syndicus en RvME

Tenslotte wordt het expliciet uitgesloten dat de syndicus ook lid is van de raad van mede-eigendom, wat natuurlijk enkel mogelijk was indien het om een mede-eigenaar syndicus ging. Het is immers de taak van de raad van mede-eigendom om de syndicus te controleren.

Opgelet! Deze twee wetsvoorstellen dienen nog behandeld te worden in de plenaire vergadering, dan moeten ze ondertekend worden door de Koning alvorens in het Belgisch Staatsblad te verschijnen voor deze wetsvoorstellen effectief wet worden.

Zodra de volledige aangenomen tekst op de site van de kamer staat, zullen we dit artikel zo nodig nog aanvullen.

Aanverwant artikel:

- De nieuwe wet op de mede-eigendom


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2011 Quimmo.be

Functiescheiding is nodig, in

Functiescheiding is nodig, in het bedrijfsleven maar ook in het beheer van een VME.  In onze VME (gebouw met 6 kavels) heb ik als niet-professionele syndicus voorgesteld om een beurtrol voor de functie van commissaris te voorzien.  We maken samen een taakbeschrijving op, beschrijven hoe de boekhouding in elkaar zit,... zodat volgende commissarissen duidelijk weten wat van hen verwacht wordt.

Dat lijkt me een goede

Dat lijkt me een goede aanpak. Een beurtrol in een grotere VME met een complexere boekhouding lijkt me iets moeilijker te organiseren, gezien niet iedereen even geschikt is voor de taak of even bereid zal zijn.

Maar dat men eens een duidelijke beschrijving maakt voor de opvolger is zeker een goed idee.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

5. Syndicus en RvME De

5. Syndicus en RvME
De syndicus aangeduid door de VME beweert in een verklarende tekst betreffende de wet op de mede-eigendom dat hij zelf als commissaris van de rekeningen kan optreden.
Nu het wetsvoorstel eindelijk duidelijkheid schept wat betreft de onverenigbaarheid van mandaat van syndicus en lid van de RvME, waarom zou dezelfde redenering niet kunnen gehouden worden en wettelijk vastgelegd worden voor het mandaat van commissaris van de rekeningen.  Die is evenzeer onverenigbaar met een mandaat van syndicus of lid van de RvME van de dezelfde VME, om belangenvermenging te vermijden. HOME

Dat vind ik wel een erg

Dat vind ik wel een erg sterke uitspraak van de syndicus. Ik zie het inderdaad niet expliciet in de wet vermeld dat het niet mag, wat jammer is. Maar de functie van commissaris van de rekeningen is er precies om de syndicus te controleren, dus ik vermoed dat in een geschil voor de rechtbank deze gang van zaken direct van tafel geveegd zou worden. Zolang de mede-eigenaars ingedommeld blijven en niet reageren kan natuurlijk alles.

In principe raadt men zelfs af om een lid van de raad van mede-eigendom tot commissaris van de rekeningen te verkiezen, om de indruk van belangenvermenging te vermijden. Deze cumul gebeurt om praktische redenen echter wel in veel VME's. Maar dat een syndicus zelf de inspectie van zijn eigen rekeningen zou gaan uitvoeren is echt wel een brug te ver.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom