Nuttige boeken over mede-eigendom

Boeken over appartementsrecht voor vrijwillige syndicus en mede-eigenaarGeregeld verschijnen er interessante boeken over mede-eigendom. Vaak zijn deze vooral geschikt voor professionele syndici en advocaten, maar er zijn er ook heel wat die voor de gewone mede-eigenaar of de vrijwillige syndicus interessant kunnen zijn. We proberen op deze pagina een overzicht aan te houden.

 

Algemene boeken over appartementsrecht

Handboek Appartementsrecht

R. Timmermans

Handboek appartementsrecht R TimmermansZowat de bijbel van het appartementsrecht in België. Niet goedkoop, maar een must voor iedereen die geregeld informatie over appartementsrecht nodig heeft. Voor de (vrijwillige) syndicus, maar ook andere mede-eigenaars die ernstig met het beheer bezig zijn - en die de kost in vele gevallen door de VME kunnen laten dragen.

Het boek bevat niet enkel theorie, maar ook pratijkgevallen en recente ontwikkelingen in de rechtspraak.

Bol.com - meer info...
Proxis - meer info...

Heibel in het appartementsgebouw

A. Clabots

Heibel in het appartementsgebouw van Astrid ClabotsDit laagdrempelig juridisch handboek is in eerste instantie geschreven om conflicten tussen mede-eigenaars, en andere partijen in de kiem te smoren. Een vlotte interne conflictregeling kan immers een tijdrovend en vaak kostelijk rechtsgeding voorkomen. Mocht een geschil toch bij de rechter belanden, dan kan het boek als leidraad dienen bij het opvolgen van een aan de gang zijnde procedure. Het boek sluit af met handige modelbrieven voor de praktijk.
 

Bol.com - meer info...
Proxis - meer info...

Appartementsrecht

R. Timmermans

Appartementsrecht boek van Roland TimmermansDit is de "light" versie van het Handboek Appartementsrecht hierboven. Voor de (vrijwillige) syndicus, maar ook andere mede-eigenaars die ernstig met het beheer bezig zijn - en die de kost in vele gevallen door de VME kunnen laten dragen.

Uitgeverij Wolters-Kluwer

55 vragen&antwoorden voor de syndicus

P. Leyseele en K. Pszeniczko

55 vragen en antwoorden voor de syndicus, Peter LeyseeleIn “55 vragen en antwoorden” worden de meest voorkomende probleemsituaties van de syndicus beschreven. Het gaat om problemen met de algemene vergadering, met eigenaars, met derden, met de vereniging van mede-eigenaars. Daarnaast is er ruim aandacht voor de aansprakelijkheid van de syndicus, verzekeringen en schadegevallen.

Elke vraag krijgt een kernachtig antwoord, gevolgd door een ruime duiding. De auteurs geven telkens een inzicht in de relevante rechtspraak.

Proxis - meer info...

Praktische gids voor de syndicus

R. Timmermans

Praktische gids voor de syndicus van R. TimmermansIn het ‘ Handboek professioneel of zelfbestuur vereniging van mede-eigenaars ‘ worden alle basisbeginselen van appartementseigendom op een zeer toegankelijke wijze uitgelegd; niet alleen komen alle elementaire basisbegrippen aan bod, maar worden ook de vele nieuwe regels, waarmee de syndicus bij appartementsgebouwen moet omgaan, op een pragmatische wijze toegelicht .

De vele juridisch technische regels worden bovendien geïllustreerd aan de hand van tientallen praktische modellen en voorbeelden , ook inzake financiële planning en boekhouding .

Bol.com - meer info...
Proxis - meer info...

Wettelijke aspecten aankoop van appartementen

R. Timmermans

Uw rechten bij de aankoop en verkoop bij appartementen en bij verkoop op planVerplichte lectuur voor al wie een appartement koopt, voltooid, op plan of van de vorige eigenaar!

In ‘Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen’ verneemt de geïnteresseerde koper alles over de mechanismen die zijn belangen beschermen.Daarenboven bevat het uiterst gulle informatie voor de consument en voor diens raadsman over talloze wettelijke voorschriften, maar bovendien ook niet te verwaarlozen aandachtspunten voor de professioneel, die aan de overzijde werkzaam is, zoals de bouwpromotor, de notaris, de vastgoedmakelaar en dergelijke meer.

Proxis - meer info...

 

Gespecialiseerde thema's

(Klassieke) Balkonrenovatie

P. Leyseele

Balkonrenovatie in appartementen - Peter LeyseeleDoor de torenhoge kosten van een balkonrenovatie in een appartement ontstaan er vaak conflicten tussen mede-eigenaars. Via het boek hoopt de auteur de conflicten en gerechtelijke procedures terug te dringen. Het boek beschrijft deze zeer complexe materie vanuit de praktijk waarbij zowel de juridische, de bouwtechnische alsook de administratieve aspecten aan bod komen. Dit maakt dat het zowel voor o.a. syndici, mede-eigenaars, rechters, advocaten of aannemers een belangrijke bron van informatie is..

Uitgeverij Die Keure

De gemene muur

JP Cloquet, F. Van Bever

De gemene muur - Cloquet en Van Bever

Deze publicatie wil de vastgoedprofessional een aantal praktische antwoorden aanreiken op al deze vragen die op een of andere wijze verband houden met het gemeen maken van muren. Ze worden zowel op juridisch als op technisch vlak behandeld. 

Er wordt eveneens rekening gehouden met de recente evoluties op bouwtechnisch vlak.

Bol.com - meer info...
Proxis - meer info...

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeen-schappen van mede-eigenaars

R. Timmermans

Alternatieven voor de vereniging van mede-eigenaars van Roland TimmermansDe Vereniging van Mede-Eigenaars met rechtspersoonlijkheid is de standaard bestuursvorm voor een appartementsgebouw. Voor kleine en bijzondere appartementsplitsingen is dit soms niet evident. Dit boek beschrijft de alternatieven voor de appartementsplitsingen.

Proxis - meer info...

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

R. Timmermans

Wetgeving rond serviceflats en assistentiewoningenDe serviceflat, waarvan het juridisch statuut was geregeld in het Bejaardendecreet, wordt vervangen door de assistentiewoning. Dat komt door het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de groep van assistentiewoningen.

Deze complexe materie wordt in het boek ‘Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats’ in diverse stappen progressief ontleed en op zeer bevattelijke wijze toegelicht. Het boek bevat ook modellen die zijn opgesteld met het oog op toepassing in praktijksituaties.

Proxis - meer info...