Afrekening boekjaar wijzigen nadat deze is goedgekeurd op AV

3 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline

Op de algemene vergadering wordt de afrekening boekjaar goedgekeurd.

Echter 3 maanden later krijgen we een mail van de syndicus dat deze afrekening gewijzigd werd, met in bijlage de gewijzigde afrekening.

Kan dit zomaar? 

lebragard
Offline
boekhouding

Boekhouding goedgekeurd door de AV kan nadien  , niet eenzijdig door de syndicus aangepast of gewijzigd worden.

Ken de beweegreden niet van de syndicus , moet dan maar een BAV organiseren ( op kosten van de syndicus) om alsnog de aangepaste afrekening te laten goedkeuren of de syndicus moet "de aanpassing" door sluizen naar de volgende boekhoudkundige afrekening van het jaar nadien.
 

Astrid Clabots
Offline
boekhouding VME - wijziging na goedkeuring

Geachte

In principe is een goedkeuring een goedkeuring...

Missen is menselijk, misschien duikt er naderhand iets op dat niet had kunnen worden voorzien of ... betreft het een flagrante vergissing.
Zonder meer eenzijdig wijzigen lijkt mij alleszins niet aan de orde.
Dit lijkt mij minstens, tenzij zelfs dat betwistbaar is, voor nieuwe goedkeuring vatbaar !

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten
DEGO
Offline
fouten in goedgekeurde afrekening vorige jaren
De syndicus heeft in de voorbije jaren verkeerde verdeelsleutels toegepast, namelijk, hij heeft geen rekening gehouden met de verdeelsleutel van de ondergrondse garage. Deze kosten werden afgerekend in de algemene kosten (sleutel 1000).
Deze afrekeningen werden in de voorbije jaren goedgekeurd omwille van onwetendheid van de eigenaars. De syndicus had dit zeker moeten weten want deze zijn uitdrukkelijk vermeld in de basisakte.
Omdat ik vorige vergadering al opmerkingen hierover had maar geen gehoor kreeg, heb ik me kandidaat gesteld voor Cvr. Ik werd verkozen, tegen de zin van de syndicus. Ik was pas eigenaar van een appartement dat een jaar te koop stond in de nieuwbouw.
In mijn controleverslag heb ik hierover opmerkingen gemaakt nadat ikzelf een berekening heb gemaakt. De syndicus heeft dit moeten toegeven.
Zijn berekening van het afgelopen werkjaar april 19-maart 20 heeft hij hermaakt en wil nu ook de vorige goedgekeurde jaarrekeningen herzien (twee jaar terug). Die gaan er natuurlijk volledig anders uitzien.
Het gaat hier niet om zomaar een vergissing maar een flagrante fout. Hou moeten wij hier tegenover staan?
Dank bij voorbaat voor uw advies.
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO