schilderwerken: offertes

2 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
In de A.V. van 2018 doet de syndicus een voorstel tot herschilderen van alle gemeenschappelijke delen van ons gebouw. Er worden 3 offertes voorgelegd. Het voorstel wordt afgewezen.

In de A.V. van 2019 komt de Raad van Mede-Eigendom met een nieuw voorstel: herschilderen in 3 fases. Er worden geen offertes voorgelegd, enkel een raming daar de aanpak dus gefaseerd is.

Vandaag krijgen de eigenaars bericht dat de werken starten op 4 mei a.s.

Bij navraag van de syndicus blijkt 
a) dat de firma's die een offerte indienden in 2018 niet gevraagd werden om een nieuwe offerte in te dienen. Is de toewijziging aan een 3de firma die in 2018 niet meedeed dan wel geldig?
b) er werd met dezelfde firma reeds een contract getekend voor het najaar zonder dat de A.V. kans heeft gekregen tot evaluatie van de 1ste fase. Is dit aanvaardbaar?

Mvg.
baguetje
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 3 °
 
geen agendapunt = geen beslissing = voor de syndicus geen wettelijke basis
 
 
De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen wettelijk kader : wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )
 
Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Verder:
B.W. Art. 577-10 § 3, § 4
 
Uit uw vraag maken op dat de zaak NIET herbesproken (ingevolge een ingediend agendapunt) noch dat de RvME belast werd met een bijzondere opdracht in de zin van:
 
B.W. Art. 577-8/1
 
Hamvraag wordt wie de bestelbon getekend heeft.
 
Is het de syndicus dan zal u hem er aangetekend op moeten op wijzen dat hij enkel op eigen initiatief gehandeld heeft en dat hij alleen zal moeten opdraaien voor de veroorzaakte kosten. In de eerste plaats zal u niet deelnemen in de kosten.
 
Heeft de RvME de bestelbon getekend dan richt u aan de individuele leden ervan telkens een aangetekend schrijven waarin u hen op wijst dat zij zonder mandaat gehandeld hebben en dat zij individueel en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale betaling van de gemaakte kosten.
 
Bent u op de hoogte van de naam van de aangezochte schilder? 
Verwittig hem ervan dat betreffende het schilderwerk onenigheid is binnen de VME. 
Stel dat hij enkel zal kunnen rekenen op de betaling van het geheel door de ondertekenaars van de bestelbon, gezien u er zich met alle rechtsmiddelen tegen zal verzetten dat u een aandeel in de kosten wordt aangerekend. 
 
baguetje
Offline
#1
Beste, dank voor uw antwoord.

Tegelijk moet ik mijn excuses aanbieden want door onvolledig te zijn heb ik u op het verkeerde spoor gezet. Er werd wel degelijk een beslissing genomen die als volgt luidt:
 "de AV beslist om akkoord te gaan met de offerte van de goedkoopste firma en bevestigt dat nog aan de RVM"

De bewoordingen van de syndicus zijn soms nogal 'triviaal'...

De offertes die in 2018 werden opgemaakt door de andere firma's dan diegene die het werk toegewezen kreeg, gaan over totaal andere werken, nl. over de totaliteit van het gebouw en niet over een gedeelte ervan. Bovendien waren die offertes verjaard. We weten dus ook niet of de offerte van de uitvoerende firma lager is dan wat andere firma's geboden zouden hebben. Moeten er bovendien geen nieuwe offertes aangevraagd worden?

Wat is uw standpunt?

Met dank.
 
baguetje