grote werken

3 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


Als er beslist wordt grote werken uit te voeren, bvb 150000€, wordt dit bedrag meteen opgevraagd.
.
Als de werken gedaan zijn krijgen we het teveel aangerekende terug of moeten wij bij betalen.

Wij hebben dus geen zicht over de eigenlijke kostprijs van de werken, maar kunnen de stukken inkijken, op het bureel en na afspraak.

Een paar jaar terug werden er kleine " grote werken " voor 25000€ toevertrouwd aan de Raad van Mede-eigendom, de werken zijn uitgevoerd en is er geen sprake van teruggave of supplement.

Het opgevraagde werkkapitaal staat ondertussen op het PASSIVA van de Inventarisrekeing geboekt als " rubriek 444000 Te ontvangen facturen ".

De Voorzitter van de Algemene Vergadering verleden jaar zei " we zullen dat blijven zo doen "

Is dat in lijn met de door de wertgever bedoelde transparancy ?

 mvg

nescio1
Offline
rol CvR in uw VME?
nescio1
Offline
assertieve, mondige mede-eigenaars gevraagd

Herlees uw basisakte en RIO.
 
Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?
 
B.W. Art. 577-6 § 4 
 
(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen).
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
 
Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
 
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
 
 
 
SCORPIOEN
Offline
grote werkenAlle punten die de eigenaars vragen op de dagorde te zetten worden gegroepeerd als voorlaatste punt van de dagorde ondert de noemer " ingezonden stukken "

Ik vroeg (2017)de bespreking van de Inventarisrekening ( vermogenstaat), toen ik bij " goedkeuring van de rekeningen" het woord vroeg werk ik verwezen naar het voorlaatste punt van de dagirde.

Als het bij die " ingezonden stukken  " mijn beurt was, werd ik wandelen gestuurd omdat " de rekeningen zijn goedgekeurd. "

Het jaar daarop (201 had ik vragen bij het verslag van de commissaris, vragen ook bij de verzamelstaat van de kostend  en bij het daarop volgend punt van dedagorde " goedkeuring van de rekeningen ", kreeg ik het woord niet omdat ze zegden " wij weten dat ge zult tegenstemmen "

Nog eens een jaar verder (2019), acht punten van de dagorde werden in een drafje afgehandeld ( monoloog van de voorzitter van de vergadering ) en zonder slag of stoot was de stemming " goedkeuringvan de rekeningen " bijna voorbij, kreeg ik het woord niet meer...en bleek dat ik de enige was die de rekeningen NIET heb goedgekeurd.

Dt is allemaal nog maar het topje van de ijsberg

 mvg