Syndicus contract - kijk uit met wat u verlangt

Gedragsregels voor uw syndicusDe verplichte aanpassing van basisakte en reglement van mede-eigendom die de nieuwe wet oplegt is tevens een opportuniteit om een aantal oude pijnpunten mee aan te pakken. Zo kan er bijvoorbeeld een beter mechanisme in opgenomen worden om wanbetalers aan te pakken, bijvoorbeeld d.m.v. forfaitaire en automatische schadevergoedingen. Maar pas op met wat u van uw syndicus verlangt, want het kan u geld kosten!


De eisen van nieuwe wet zorgen voor een toegenomen werklast van de syndici, wat sommigen er al toe aangezet heeft om hun tarieven te verhogen. Indien u nu bijvoorbeeld de clausule toevoegt in het reglement van mede-eigendom die een betere aanpak van wanbetalers mogelijk maakt, is dit in het voordeel van de VME en kan het tegelijk de inning voor de syndicus eenvoudiger maken.

En, als men dan toch het reglement aan het aanpassen is, waarom dan niet tegelijk een aantal andere oude pijnpunten aanpakken? Goed idee, maar kom niet in de verleiding om een te rigide systeem in te voeren. Een syndicus die professioneel werkt zal immers uw lastenboek en reglement van mede-eigendom bekijken alvorens een offerte op te maken voor het beheer van uw gebouw. Indien uw lastenboek of reglement heel strikte eisen oplegt zal zijn (correcte) analyse zijn dat het beheer van uw gebouw hem meer werk gaat kosten. Hij zal de prijs van zijn offerte natuurlijk daaraan aanpassen. Bovendien, wanneer u een kleine VME bent, staan de syndici sowieso al niet aan de deur te dringen om u te bedienen. Zeker niet als u een moeilijke kleine VME bent.

Enkele voorbeelden van strikte eisen die we de laatste weken gehoord hebben:

  • De syndicus een zeer strikt regime opleggen wat betreft de termijn voor rappel, aangetekend schrijven, dagvaarding, ... met verhaal van sommige verliezen op hemzelf als hij niet conform is. Op zich een goed idee, maar indien zijn informaticasystemen hem automatisch herinneren na 20 dagen en uw reglement legt exact 15 dagen op, betekent dit een aparte handmatige opvolging van uw gebouw.
  • Een heel gedetailleerde manier om achterstallen te boeken. Indien zijn standaard procedures dit niet ondersteunen, betekent het ook weer meerwerk.
  • Een te laag bedrag om mededinging te verplichten. Indien u een limietbedrag van 1.000€ vastlegt op de AV, betekent dit dat hij voor zowat elk werk een lastenboek moet opmaken en meerdere offertes moet opvragen. Meer werk voor hem en dus meer kosten – voor u.

Erger nog, eens zo een regels gestemd zijn en in het reglement van mede-eigendom opgenomen zijn, geraakt u er misschien nooit meer van af. Tenzij u toch weer de vereiste drie vierden meerderheid van een nieuwe aanpassing kunt overtuigen.

Alles dan maar bij het oude laten? Zeker niet! Probeer echter vooral de geest te vatten van wat u wil bereiken, maar wel de nodige ruimte te laten in het contract met de syndicus. En evalueer bij elke punt eerst eens wat de gevolgen kunnen zijn – niet enkel voor de VME maar ook voor de syndicus.

Lees ook: Stappenplan voor aanpassing van basisakte en reglement van mede-eigendom.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be