Het “omstandig verslag” van de raad van mede-eigendom

Verslag van de raad van mede-eigendomDe nieuwe wet op de mede-eigendom, Art. 577-7 §1, bepaalt dat de raad van mede-eigendom een omstandig halfjaarlijks verslag van al zijn werkzaamheden moet uitbrengen aan alle mede-eigenaars. Welnu, betaalde syndici zaten al niet bepaald te wachten op de extra taken die de wet hen oplegt, maar de onbezoldigde leden van de raad van mede-eigendom nog minder. Wij hebben echter een tip hoe u dit halfjaarlijks verslag eenvoudig kunt opmaken.


De nieuwe wet bevat heel wat nieuwe bepalingen, waar voor sommige (zoals het rekeningstelsel voor de boekhouding) nog extra koninklijke besluiten op komst zijn om de concrete invulling voor te schrijven. Wat het omstandig halfjaarlijks verslag van de raad van mede-eigendom betreft, legt de wet echter geen specifieke eisen op. Enkel de termen omstandig, verslag en halfjaarlijks.

Forumdiscussies als basis voor verslag RvMEDaarom kunt u dit op een eenvoudige manier interpreteren, zonder veel extra werk. Indien u immers alle discussies tussen de leden van de raad, en tussen de raad en de andere mede-eigenaars via het private forum van uw gebouw op Quimmo.be voert, heeft u immers een bijna perfecte weerslag van alles wat er gebeurt in uw mede-eigendom. Voor het opmaken van het verslag kijkt u gewoon welke thema's en bijdragen nieuw zijn sinds het vorige verslag. U maakt een afdruk van al deze onderwerpen, voegt een voorblad en misschien een paar lijntjes commentaar toe en verstuurt deze naar uw mede-eigenaars. En uw taak zit er op.

 

Mooi gelay-out? Neen, dat niet.
Volledig? Jawel.
Transparant naar alle eigenaars? Zeer zeker.

Als u het wat netter wil, kunt u eventueel nog een eigen document aanmaken en de onderdelen van de discussies die u interessant vindt knippen en plakken van de forums naar uw document. Dan ziet het er wat netter uit, maar de basis is dezelfde.

Beter nog: de wet bepaalt niet op welke wijze dit verslag van de raad aan de mede-eigenaars bezorgd moet worden. Met andere woorden, de mede-eigenaars die gebruik willen maken van de website kunnen alle informatie daar reeds terugvinden zodat u hen gewoon naar de discussies op de site kunt verwijzen in plaats van hen een afdruk te bezorgen. U dient dan wel er voor te zorgen dat ook werkelijk alle informatie daar terug te vinden is.

Het is in vele mede-eigendommen al niet gemakkelijk om kandidaten voor de raad van mede-eigendom te vinden. Alle oplossingen die hun werk kunnen verlichten zijn dan ook meegenomen. Heeft u tips om het de leden van de raad gemakkelijker te maken? Laat het ons dan weten via een commentaar op dit artikel.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

1- Niet alle bewoners hebben

1- Niet alle bewoners hebben een computer laat, staan een internetaansluiting
2- Als bewoners niet weten dat een nieuw document op de website staat gaan ze die niet consulteren. Website is ook zo statisch dat amper om de 6 maand er iets op geplubliceerd wordt.
3- Website is niet in staat van gebruikers in te lichten dat een verandering op de site gebeurd is ( software bestaat nochtans)
4- Syndicus weigert lijst met emailadressen te bezorgen.
5- Het opstellen, afdrukken, bussen of per post versturen ( aan verhuurders bvb. ) is een meerkost die moet vermeden worden.

Bijgevolg blijven een deel van de bewoners verstoken van correcte informatie en kunnen die eventueel de leden ve de RvME daarvoor veratwoordelijk stellen.

André