Eén jaar Quimmo.be

Bij het ingaan van de herfst van 2010 zijn we officieel met Quimmo.be van start gegaan. Eén jaar later hebben heel veel mede-eigenaars hun weg gevonden naar onze site en vernemen we dat er in heel wat gebouwen levendige online gesprekken plaatsvinden over de dagelijkse gang van zaken en de toekomstige investeringen. De positieve reacties die we krijgen sterken ons in onze overtuiging dat we op het goede pad zijn.

Het verleden

Na onze persoonlijke ervaring in mede-eigendommen waren we er van overtuigd dat de besluitvorming en communicatie in het doorsnee appartementsgebouw heel wat beter kon. Door het gebrek aan een continue communicatie tijdens het jaar, komen alle vragen, suggesties (en frustraties) samengebald naar boven op de jaarlijkse algemene vergadering. Waardoor deze alles behalve efficiënt verloopt en er vaak niet de beste beslissingen genomen worden.

Bij het aanmaken van een website voor een eigen gebouw, hebben we ervaren dat de online uitwisseling tussen de mede-eigenaars heel wat positiever verliep en dat er nieuwe en soms betere ideeën naar boven kwamen. Omdat iedereen dezelfde informatie en probleemmeldingen kan zien, werden bovendien repetitieve vragen en antwoorden vermeden. Dit heeft ons dan er toe gebracht te starten met Quimmo.be, zodat ook eigenaars in andere mede-eigendommen beter geïnformeerd zouden zijn en hun interne communicatie kunnen verbeteren.

Het heden

Na een jaar zien we dat heel veel mede-eigenaars intussen de weg naar Quimmo.be gevonden hebben. Sommigen enkel om artikels te lezen, anderen om antwoorden op hun vragen te krijgen in onze forums, maar velen ook om zelf te starten met een private website voor hun eigen mede-eigendom en zo de vruchten te plukken van een betere besluitvorming en communicatie binnen hun gebouw. Dagelijks komen er gebruikers en gebouwen bij en lezen we bemoedigende woorden of praktische suggesties van onze leden.

Recent hebben we een paar praktische nieuwe functies toegevoegd en ook het design wat opgefrist, zonder meteen alles overhoop te gooien.

De toekomst

De respons die we krijgen moedigt ons aan om verder te gaan op de ingeslagen weg. We hebben nog heel wat plannen voor praktische nieuwe functies voor onze aangesloten mede-eigenaars, ook een vertaling van de site naar het Frans staat nog op onze wenslijst. Deze zaken zullen hand in hand gaan met een verdere groei van ons gebruikersaantal, zodat we ook de ruimte hebben om te investeren in nieuwe zaken.

U kunt ons hierbij helpen! We hebben op de meeste pagina's een reeks icoontjes toegevoegd die het mogelijk maken om met een paar klikken een artikel of forumpost op Quimmo.be te delen met uw kennissen op Facebook, Twitter, LinkedIn - of gewoon per email.
Vindt u Quimmo.be nuttig? Klik dan op het email of Facebook icoontje op onze pagina's. Verwittig andere appartementseigenaars en help mee aan de verdere bekendmaking van ons initiatief. Hoe sneller we kunnen groeien, hoe vlugger we u nieuwe diensten ter beschikking kunnen stellen!

Een woord van dank

Hierbij wensen we ook onze partners te bedanken, zowel degenen die vanaf het begin geloofd hebben in het initiatief en ons gesteund hebben, als dezen die ons recent ontdekt hebben. De uitwisseling tussen hen en de Quimmo.be gebruikers in onze forums is vaak zeer waardevol en een eerste aanzet naar de oplossing van hun problemen.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2011 Quimmo.be