Vastgoedseminarie voor mede-eigenaars, syndici, advocaten,….

Vastgoedseminarie mede-eigendomOp 28 januari 2011 gaat in Lier een seminarie door over 4 vastgoedtopics, gebracht door deskundigen binnen hun domein.
Sprekers eerste seminarie: Deskundige Peter LEYSEELE, Meester Astrid CLABOTS, Meester Joris LAGEY en Meester Deborah DOBSON.

De voorlopige inhoud van het seminarie is de volgende:

  • De informatieplicht inzake ruimtelijke ordening van notaris en makelaar bij vastgoedtransacties. Deze verplichting blijft voor problemen zorgen ook na de invoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. De rechtspraak wordt steeds strenger en brengt heel wat onzekerheid met zich mee. Meester Joris LAGEY analyseert enkele typerende rechtelijke uitspraken en bespreekt de gevolgen ervan.
  • De oprichting van deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid. Sedert de gewijzigde appartementswet van 2 juni 2010 kunnen binnen een gebouw of groepen van gebouwen deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid worden opgericht. Deskundige Peter LEYSEELE bespreekt de voorwaarden en het te volgen traject om tot de oprichting te komen. Hij bespreekt tevens de juridische gevolgen hieraan verbonden.
  • Het meedelen van informatie vóór overdracht van een kavel. De gewijzigde appartementswet voorziet thans dat in het kader van een eigendomsoverdracht bepaalde inlichtingen reeds vóór de ondertekening van enig bod, belofte, compromis medegedeeld moeten worden. Meester Deborah DOBSON bespreekt wanneer, hoe en door wie de inlichtingen aan de syndicus gevraagd moeten worden alsook wie de kosten dienaangaande dient te betalen.
  • Van Greensleeves naar … Greenlease. Van “evergreen” naar “ever green”! Meester Astrid CLABOTS bespreekt het aspect “duurzaam bouwen, de attestatie daar rond alsook de “groene huur”.

(Deskundige Peter LEYSEELE en Meester Astrid CLABOTS zijn Quimmo.be partners).

Het seminarie kost 80€, begint om 13u en eindigt na 16u.

Inschrijving via deskundigepeter.leyseele (a) telenet.be