Vlaams logiesdecreet en brandveiligheid – 90€ bespaard met Quimmo.be

Vlaams logiesdecreet brandblussersVoor een studio aan de kust, kreeg een familielid onlangs een brief van de syndicus/verhuurkantoor. De brief wist te melden dat het toeristisch logiesdecreet verplicht dat elke verhuurde vakantiewoning voorzien moet zijn van een rookmelder en een poederblusser van 6kg. Bij de melding was een voorstel gevoegd voor groepsaankoop bij een leverancier - ondertekend terug te sturen voor akkoord. Kostenplaatje van de brandblusser: 120,34€ per studio, plaatsing inbegrepen. Na enige online discussie met de mede-eigenaars blijkt er een oplossing mogelijk die slechts 30€ per kavel kost. Hoe? Dat leest u hieronder.

Het voorstel van de syndicus was een beetje te voorbarig, er bestaan blijkbaar nogal wat misverstanden over de precieze invulling van het brandveiligheidsbesluit van het logiesdecreet. Eerst en vooral heeft ons familielid gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het Quimmo.be forum van hun gebouw (eigenlijk van de voorganger van Quimmo) om de zaak nog eens online te bespreken met de andere mede-eigenaars van het gebouw. Na wat googelen om een eerste informatie te vinden en verdere navraag bij de officiële instanties, antwoordde de Vlaamse Gemeenschap met het volgende standpunt in: "Ik verwijs naar het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristisch logies moet voldoen en meer bepaald naar bijlage 2  hoofdstuk 3 Technische installatie en veiligheidsuitrusting, punt 3.5: per toeristisch logies of in de onmiddelijke nabijheid ervan moet minstens één gekeurde snelblusser per 150m² voorhanden zijn ( met een capaciteit van minstens  6kg ABC-poeder of gelijkwaardig) die beantwoordt aan de geldende normen."

Het is dus niet nodig om een brandblusser per appartement te voorzien. Het volstaat als er brandblussers in de gangen geplaatst worden, zolang er minstens 1 poederblusser per 150 m2 voorzien wordt. Bovendien is dit veel veiliger, omdat de brandblussers in geval van nood voor iedereen toegankelijk zijn, wat niet het geval is voor een blusser in de studio's achter een gesloten deur. In de praktijk betekent dit dat er ongeveer 1 brandblusser per 4 studio's nodig zal zijn, i.p.v. 1 per studio. Een besparing van 75% of 90€ per appartement. Om nog niet te spreken over de 10€ kosten van het jaarlijkse nazicht, meer dan gewoonlijk omdat de controlefirma in elke private woning binnen moet komen.

Indien er een gratis site op Quimmo.be gebruikt werd voor deze online communicatie tussen de eigenaars, is dit 90€ pure winst. Maar zelfs in geval van een betalend abonnement is hiermee in één klap 18 jaar abonnementsgeld terugverdiend (aan 4,9€ per jaar).

En wat met de eigenaars in de betroffen mede-eigendom die niet ingeschreven waren op de site? Wel, die weten nog steeds van niets en hebben intussen misschien hun bestelling doorgestuurd - ze kunnen hopen dat ze deze nog kunnen annuleren. Dat horen we dan wel op de volgende algemene vergadering binnen 6 maand, want dat is de eerste keer dat we hen terug kunnen bereiken.

Conclusie: misschien is dit voorbeeld niet op toepassing op uw mede-eigendom, maar overal zijn er wel vergelijkbare dingen die beter of goedkoper kunnen. Beter communiceren met uw mede-eigenaars kan u daarbij geld besparen.

Nuttige links:

  • U moet elke vakantiewoning die u verhuurt aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Voor meer informatie m.b.t. het logiesdecreet kunt u terecht op de website van Toerisme Vlaanderen. De vereisten over brandveiligheid vindt u daar ook terug.

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be