Nieuwe wetsvoorstellen over mede-eigendom

Wetsvoorstellen wet op de mede-eigendom 1 maart 2012Alhoewel deze nog niet gestemd zijn en nog niet in het Staatsblad gepubliceerd zijn, willen we u toch al even informeren over een aantal voorgestelde wijzigingen aan de wet op de mede-eigendom.

Kort samengevat wil men volgende wijzigingen aanbrengen:

  • Ondubbelzinning vermelden dat de kosten voor de oproeping van de AV ten laste zijn van de VME (en dus niet van de individuele eigenaars die een aangetekende oproeping willen).
  • Duidelijk in de wet vermelden dat de aangetekende briefwisseling aan de VME zowel aan de syndicus als aan de vereniging van mede-eigenaars gericht moet zijn.
  • Duidelijk stellen dat een Internetsite voor de VME, alhoewel nuttig, niet verplicht is.
  • Expliciet uitsluiten dat de syndicus ook lid is van de raad van mede-eigendom.
  • Syndicus krijgt 20 i.p.v. 12 werkdagen om achterstallige gelden bij de notaris proberen te recupereren, in geval van een verkoop van een kavel.
  • Diverse kleinere verbeteringen.

De wetsaanpassing zal ten vroegste ingaan op 1 juni 2012, afhankelijk van wanneer hij gepubliceerd is. Zodra de wet gepubliceerd is in het Staatsblad zullen wij hierover nog iets schrijven en ook de aanpassing van de volledige gecoördineerde wettekst van de wet op de mede-eigendom voorzien.

Hier vindt u de originele tekst van het wetsvoorstel.

Update juni 2012: intussen zijn deze voorstellen goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2012 Quimmo.be

Zou het kunnen dat het

Zou het kunnen dat het wetsvoorstel van 1 maart 2012 waarnaar hierboven verwezen wordt, intussen gepubliceerd is in het staatsblad van vrijdag 8 juni als "wet van 15 mei 2012"?

JD

Is een internetsite voor VME

Is een internetsite voor VME op heden verplicht?
Nevy

Neen, is niet verplicht. Er

Neen, is niet verplicht. Er ligt momenteel een wetsvoorstel ter stemming voor om dit te verduidelijken in de wettekst.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Bedankt voor de info. Ik ben

Bedankt voor de info. Ik ben tevreden over het feit dat jullie zo kort op de bal spelen, zodat wij als mede-eigenaars beschikken over up-to-date-informatie. Is er trouwens al nieuws over de wettelijke termijn voor het aanpassen van de liften?
Rein

Neen, nog niet. Het kabinet

Neen, nog niet. Het kabinet van minister Vande Lanotte heeft beloofd ons te informeren zodra de teksten klaar zijn. We zijn dus in blijde verwachting en zullen zeker een nieuw artikel publiceren wanneer het zover is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom